Tento eshop je mimo provoz

Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy


1. Právo odstoupit od smlouvy


1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. 

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte informovat společnost DA LI International, s.r.o., se sídlem Marešova 312/8, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava , identifikační číslo: 61508446, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 70451 formou jednostranného právního jednání. Vyplněný DALI Odstoupení od kupní smlouvy vložte přímo do zásilky, kterou budete vracet.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


2. Důsledky odstoupení od smlouvy


2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, včetně expedičních nákladů, které jsme od vás obdrželi. Pro vrácení plateb použijeme bankovní účet, který nám sdělíte. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

2.2 Vrácení zboží podnikateli provádí spotřebitel na své vlastní náklady.

 

FORMULÁŘ

Volné pole ve formuláři obsahují interaktivní okna, do kterých můžete psát. Stačí tedy formulář otevřít, vyplnit a vytisknout. Nemáte-li možnost tisku, napište "odstoupení od smlouvy" ručně ve zkrácené verzi vlastními slovy.

DALI Odstoupení od kupní smlouvy